Logo ontwerpen

Een logo is het meest iconische deel van uw merk. Het zorgt voor herkenbaarheid en eenheid binnen uw bedrijf en merk(en). Een bedrijfslogo hebben is al belangrijk, maar een logo dat mee kan schalen naar uw verschillende producten en merken is beter.

Vaak bestaat een logo uit twee delen: een woordmerk en een beeldmerk. Samen vormen ze het logo, maar een woordmerk alleen volstaat meestal ook.

Een logo moet in lijn liggen met de huisstijl. Uw logo is als het ware een samenvatting van uw huisstijl en alles waar uw bedrijf of merk voor staat. De kernwaarden, uw doelgroep en andere onderdelen van uw marketingstrategie moeten terug te vinden zijn in uw logo.

Goede logo's zijn zowel in kleur als in zwart-wit te onderscheiden. Daarnaast zijn deze tot minimaal een halve centimeter grootte duidelijk herkenbaar.

Wanneer u kiest voor Indeks Solutions, helpt u ons met de maatschappij te verbeteren door een werkplek te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Neem een kijkje in ons portfolio

Naar portfolio

Helpt u mee de maatschappij te verbeteren?

Hoe kan ik helpen? Ja, ik doe mee!

Hoe u een logo ontwerpt of laat ontwerpen in 8 stappen

  1. Bedenk de doeleinden voor uw logo.
  2. Ga vooral eens kijken bij concullega's en doe inspiratie op bij grotere merken met bekende logo's.
  3. Bepaal of u alleen een woordmerk wilt of ook een beeldmerk.
  4. Gebruik uw huisstijl of, indien u nog geen huisstijl hebt, bedenk een stijl die u wilt toepassen.
  5. Schets meerdere varianten van het woordmerk en eventueel het beeldmerk.
  6. Maak een keuze van maximaal 3 logo's die u zou willen gebruiken.
  7. Test de drie logo's, eventueel met een testpanel, op herkenbaarheid en toepassing op verschillende groottes en kleurstellingen.
  8. Maak een definitieve keuze en werk het logo uit in vectoren.

Het logo dat u wilt laten maken, dient zijn eigen doel. Het kan een bedrijfslogo zijn dat staat voor de gehele organisatie, maar ook een logo voor een product, dienst of merk binnen uw organisatie. Een goed doordacht logo is schaalbaar naar al deze producten en zal de herkenbaarheid doorvoeren in alle onderliggende producten die de huisstijl dragen.

Wanneer u een logo ontwerpt voor een organisatie, is het zaak dat deze de kernwaarden van de organisatie uitstraalt en de doelgroep aanspreekt. Vaak liggen deze al vast in uw marketingstrategie, maar anders is dit een goed moment om het vast te leggen.

Om inspiratie op te doen voor uw logo is het niet alleen handig om eens te kijken naar de logo's van uw concurrenten en grotere merken, maar ook verstandig. Naast dat u ideeën opdoet voor uw eigen logo, ziet u ook tijdloze en herkenbare ontwerpen. Daarbij ziet u ook wat u vooral niet moet doen, om inbreuk op de logo- en merkrechten van anderen te voorkomen.

Maak uw ontwerp beter dan uw concurrenten, maar voorkom gelijkenissen.

Een logo bestaat vaak uit meerdere delen, maar dit hoeft niet. Indien u een sterke, liefst kort en krachtige, merknaam hebt is het aan te raden een woordmerk vast te leggen. Bij langere bedrijfsnamen is het beter om een herkenbaar embleem te hebben: een beeldmerk.

Woordmerk

Met een sterke naam als herkenningspunt is het goed om een woordmerk te ontwerpen. Dit is meer dan uw naam in een bepaald lettertype. Een zelfstandig woordmerk heeft een unieke vormgeving van de letters, welke heel subtiel mag verschillen van een lettertype.

Beeldmerk

Een beeldmerk is een afbeelding zonder tekst dat uw bedrijf, merk, product of dienst belichaamt.

Zodra uw beeldmerk onlosmakelijk van uw merk bekend is bij het grotere publiek, kunt u het zelfs voeren zonder woordmerk.

De vormgeving van uw logo moet passen bij uw merk, uw imago en uw product of dienst. Doordat het logo overal in terugkomt is het zo'n belangrijk onderdeel van uw huisstijl.

Naast het kleurgebruik en de tone-of-voice voor de vormgeving, is het ook essentieel om een passend lettertype te vinden voor uw woordmerk. Dit hoeft niet het lettertype uit uw huisstijl voor typografie te zijn, maar het is aan te raden om hier wel een lettertype te kiezen dat hierbij aansluit.

Met de voornoemde stappen in uw hoofd kunt u uw eerste ontwerpen op papier gaan zetten.
Dit mogen hele kleine vlugge schetsen zijn, die u steeds verder uitwerkt. Gooi uw proces niet weg, maar gebruik het als inspiratie voor meer schetsen.

Schets eerst wat woordmerken en beeldmerken los van elkaar en maak hier vervolgens combinaties van.

Zijn er al schetsen die er tussenuit springen voor u? Maak deze dan net iets gedetailleerder en schroom niet om al wat kleur toe te voegen.

Zodra u ongeveer 15 schetsen heeft die door zouden kunnen gaan voor een volwaardig logo, hoewel geschetst, kunt u eens afstand nemen en uw schetsen kritisch analyseren.

Kies de 3 schetsen die het beste aansluiten bij het doel van uw product of dienst, en de uitstraling van uw merk.

Leg de drie schetsen die u heeft gekozen voor aan anderen. Laat eerst mensen de logo's beoordelen zonder voorkennis over uw product, dienst, merk of bedrijf. Hoor aan wat zij vinden dat uw schetsen uitstralen en bedenk u aan de hand daarvan of het bij uw doel past.
Vervolgens gaat u het logo voorleggen aan mensen waaraan u het doel van het logo hebt verteld.

Vraag uw testpanel of uw logo herkenbaar is, duidelijk zichtbaar is op allerlei formaten en welke kleurstellingen zij het meest geslaagd vinden voor uw logo.

Uiteraard heeft u de laatste keuze, maar kijk kritisch naar de bevindingen met het testpanel en trek daar een afgewogen conclusie uit, die u meeneemt in uw beslissing over het definitieve logo. Weeg de waarde van het commentaar uit het testpanel zorgvuldig af, u kunt mogelijk niet aan alle kritiekpunten voldoen en dat is oké.

Wanneer u een logo hebt gekozen, gaat u deze uitwerken in een programma waarmee u in vectoren kan tekenen. Daarmee wordt een logo gemaakt dat kan schalen naar ieder denkbaar formaat, zonder onscherp te worden. U kunt hierbij enkele wijzigingen doorvoeren naar aanleiding van de testfase.

Het logo is dan geschikt voor web & print.

Indeks Solutions kan u helpen bij iedere stap in dit proces, ook wanneer u al een logo hebt. Indien u een wijziging aan uw bestaande logo wilt, passen wij het voor u aan. Misschien hebt u geen schaalbaar logo in vectoren, maar alleen de afbeeldingen ervan in .png of .jpg, ook dan helpen wij u graag en zetten wij het logo voor u om naar vectoren.

Indeks Solutions adviseert u graag over waar u het logo op kunt toepassen en hoe u het in kan zetten voor meerdere doeleinden.

Strategie voor web & print

Prijzenlijst

Base

€ 149,00

incl. BTW

Advanced

€ 399,00

incl. BTW

Pro

€ 799,00

incl. BTW

Expert

€ 1.499,00

incl. BTW